Bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ hè 2021- Trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay, 28/08/2021. Tại điểm cầu Bông Sen. Cán bộ- giáo viên- CNV toàn trường tham gia lớp: Bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ hè 2021 khá nghiêm túc . Thực hiện nghiêm 5K . Đây là lần đầu tiên PGD triển khai học chính trị trực tuyến . Nhưng khá hiệu quả chất lượng hình ảnh, âm thanh khá rõ nét. Người học nghiêm túc. Đây là mô hình học tập hiệu quả. nhất là trong tình hình dịch covid 19.

Ông: Nguyễn Thanh Dương ( Trưởng phòng GDĐT Huyện EaKar). Triển khai nhiệm vụ năm học.

       Đ/c Nguyễn Thế Hùng, Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy. Báo cáo Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030

                                Ông: Bùi Gia Ruẩn- Chuyên viên phòng GD-ĐT EaKar- Ban tổ chức lớp học.

                         Các đồng chí CB-GV-CNV Tham gia học trực tuyến nghiêm túc. Thực hiện tốt 5K.