KHỞI CÔNG XÂY DỰNG LỚP HỌC MỚI TẠI ĐIỂM THÔN QUYẾT TIẾN 2

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG LỚP HỌC MỚI TẠI ĐIỂM THÔN QUYẾT TIẾN 2

Lượt xem:

Ngày 17 tháng 07 năm 2021. Được sự quan tâm của UBND huyện EaKar, Phòng GD và ĐT huyện EaKar, UBND xã EaTih trường MN Bông sen dự lễ động thổ xây dựng lớp học tại thôn Quyết Tiến 2. dự kiến lớp học được xây dựng có tổng diện tích: 110 m2 do nhà thầu công ty xây dựng Thuận phát EaKar đảm nhận.  Lớp học được thiết [...]