KHỞI CÔNG XÂY DỰNG LỚP HỌC MỚI TẠI ĐIỂM THÔN QUYẾT TIẾN 2

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 17 tháng 07 năm 2021. Được sự quan tâm của UBND huyện EaKar, Phòng GD và ĐT huyện EaKar, UBND xã EaTih trường MN Bông sen dự lễ động thổ xây dựng lớp học tại thôn Quyết Tiến 2. dự kiến lớp học được xây dựng có tổng diện tích: 110 m2 do nhà thầu công ty xây dựng Thuận phát EaKar đảm nhận.  Lớp học được thiết kế với công trình vệ sinh khép kín có phòng nghỉ cho giáo viên. Công trình được xây dựng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021 là: 400 triệu đồng và nguồn quỹ phòng chống thiên tai tỉnh 2021 là 400 triệu đồng. Đây là công trình cấp thiết tạo điều kiện cho con em thôn Quyết Tiến 2 được học bán trú cả ngày. Dự kiến lớp học sẽ hoàn thành sau 3 tháng.

 

 

 

Bà: Ngô Thị Hợi ( Hiệu trưởng nhà trường dự lễ động thổ)

( Ban giám hiệu cùng các cô và nhà thầu dự lễ động thổ)