Hội nghị Công chức- viên chức- người lao động năm học 2021- 2022.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 13 tháng 10 năm 2021. Trường MN Bông Sen tổ chức Hội nghị CC- VC-NLĐ Năm học 2021- 2022. Về dự hội nghị có ông: Đinh Xuân Dũng. Đại diện PGD Huyện Eakar.  Đại diện hội cha mẹ học sinh năm học 2021- 2022. Đăc biệt hội nghị còn có đồng chí:  Nguyễn Thanh Lịch, Nguyễn Thị Luyện  nguyên là phó hiệu trường trường MN Bông Sen, ngoài ra còn có các đồng chí là giáo viên đã chuyển công tác cũng bớt chút thời gian về dự hội nghị và nhận quà lưu niệm của nhà trường khi chuyển công tác. Hội nghị đã tổng hợp báo cáo kết quả năm học 2020- 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021- 2022. Hội nghi còn báo cáo kết quả thi đua khen thưởng trong năm học vừa qua  và  Tổng kết công tác thi đua năm 2020 – 2021. Phát động phong trào thi đua năm 2021 – 2022. Hội nghị được lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông: Đinh  Xuân Dũng. Đại diện PGD và ĐT huyện EaKar.. Tập thể nhà trường ra sức phấn đấu, đoàn kết, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. nhất là trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp..

Nhà trường vinh dự nhận giấy khen của UBND Huyện về thành tích xuất sắc xây dựng trường chuẩn giai đoạn 2016- 2020.