Thẩm định video hướng dẫn phụ huynh chăm sóc- giáo dục trẻ tại nhà- cấp cụm.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 09 tháng 11 năm 2021. Tại Trường MN Bông Sen tổ chức thẩm định video hướng dẫn phụ huynh chăm sóc trẻ tại nhà. tham dự buổi thẩm định gồm có 6 đơn vị bậc học mầm non. . Với chủ điểm gia đình do cấp trên giao nhiệm vụ. 6 đơn vị đã hoàn thành 14 video. Sau khi xem kỹ các video của 6 đơn vị các đồng chí trong hội đồng thẩm định đã nhận xét kỹ nội dung từng video. Về ưu điểm đa số các đơn vị khi xây dựng video đều bám sát nội dung trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, Nhiều video đã chú trọng đầu tư bối cảnh quay, đồ dùng nguyên vật liệu dễ làm dễ thực hiện cho phụ huynh khi hướng dẫn trẻ tại nhà. Đặc biệt có video trường MN Sơn Ca đã xây dựng vi deo, dựng lại tình huống hướng dẫn kỹ năng sống cơ bản, tình huống mà trẻ thường gặp,nội dung  gần gũi đối với trẻ MN. Video chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 của trường MN Bông Sen giáo viên đã giúp phụ huynh nắm được những điều cơ bản  để chuẩn bị sẵn sàn cho trẻ vào lớp 1 một cách cô đọng nhất. Song bên cạnh đó có trường nội dung video sơ sài chưa đầu tư vào nội dung dẫn đến chất lượng video chưa cao. Kết thúc buổi thẩm định  khách quan nghiêm túc. hội đồng thẩm định đã chọn ra được 6 video gửi lên cấp trên. Tuy nhiên 1 số video cần phải chỉnh sửa một số video cho phù hợp.

         Đại diên 6 đơn vị MN trong cụm tham gia hội đồng thẩm định