Tiết day tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020- 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2020- 2021 phòng giáo dục eaKar tổ chức cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Tham gia cuộc thi này trường MN Bông Sen có 2 đồng chí đủ điều kiện dự thi. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ. Nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức các tiết dạy tốt, các tiết thao giảng, chuyên đề, sinh hoạt tổ chuyên môn. Nhằm tạo điều kiện cho giáo viên học hỏi lẫn nhau. Kết quả tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện có 1 đồng chí đạt giải 3, 1 đồng chí được cộng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Đặc biệt 1 đồng chí tiếp tục tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh vào tháng 3 tới.