Triển khai tập huấn chuyên môn:

Lượt xem:

Đọc bài viết

       Ngày 31/08/2021. Trường mn Bông Sen tổ chức tập huấn cho giáo viên . Công nhân viên tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và giáo viên năm học 2021. Đây là những chuyên đề thiết thực nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ , năng lực cho độ ngũ CBQL , GV . Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Buổi tập huấn đ/c: Ngô Thị Hợi- Hiệu trưởng nhà trường triển khai những văn bản mới  như TT 52 Ngày 31/12/2020 Về điều lệ trường MN, Thông tư 48 quy định ngày ,giờ làm việc ở trường MN, Công văn 457/PGD-ĐT-GDMN( 22/07/2021). Quy định về hồ sơ sổ sách của CBQL và GV… và 1 một số văn bản quan trọng khác. Ngoài ra sau khi được tập huấn tại PGD- ĐT Huyện Eakar.  Đồng chí:  Hiệu trưởng cử 2 đồng chí P. Hiệu trưởng  triển khai các chuyên đề đã được tiếp thu .Để giáo viên nắm được. Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. Phục vụ tốt cho công tác chăm sóc- giáo dục trẻ trong tình hình mới.

            Đồng chí Hiệu trưởng; Triển khai các văn bản mới

 

 

            Đồng chí: Bùi Thị Hảo- P Hiệu trưởng triển khai chuyên đề

          Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo- P.hiệu trưởng. Triển khai chuyên đề.