Trường MN Bông Sen tổ chức khai giảng năm học mới: 2021-2022. Bằng hình thức trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

           Ngày 5/9/2021 trường MN Bông Sen tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022. Trong điều kiện dịch bệnh covid đang diễn biến phức tạp trên khắp cả nước. Thực hiện công văn chỉ đạo :1311 / SGDĐT- VP Ngày 3 tháng 09 năm 2021 của SGD ĐT Đăk Lăk. V/v: tổ chức khai giảng và thực hiện kế hoạch năm học 2021 -2022 và công văn chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện EaKar. Nhà trường tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới với hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu chính có BGH nhà trường, chủ tịch công đoàn, các tổ khối trưởng và các giáo viên cốt cán trong nhà trường. Nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh. Các điểm cầu phụ có các bậc  phụ huynh và nhân viên cũng theo dõi trực tuyến. Tới dự buổi khai giảng có đồng chí: Nhữ Thị Cúc-P.Bí thư Đảng uỷ -chủ tịch HĐND xã EaTih.

         Tham dự buổi lễ bà: Nhữ Thị Cúc- P.Bí thư Đảng uỷ -chủ tịch HĐND xã EaTih. Đọc thư của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Bà: Ngô Thị Hợi . BTCB- Hiệu trưởng nhà trường. Đọc diễn văn khai giảng và báo cáo khai giảng năm học mới 2021-2022. Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn- Trang trọng- An toàn, Nhằm lan toả đến toàn thể CB-GV-CNV và các bậc phụ huynh không khí của năm học mới.

 

  Lễ Chào cờ cho buổi lễ khai giảng

Bà : Nhữ Thị Cúc- P-Bí thư đảng ủy- Chủ tịch HĐND Xã Eatih- Đọc thư của Chủ tịch nước CHXHiCN Việt Nam

Bà: Ngô Thị Hợi- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường. Thông qua diễn văn khai giảng. và báo cáo khai giảng năm học mới.