Các hoạt động chào mừng giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc Tế lao động 1/5

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số: 06/KH-LĐLĐ Ngày 30 tháng 12 năm 2021. Ngày 24/4/2021 Liên đoàn lao động huyện EaKar tổ chức hội thi nấu ăn và cắm hoa. CĐCS Bông Sen thuộc cụm thi đua số 02. đã tích cực tham gia hội thi kết quả: Giải nhì: Cắm hoa, Giải 3 phần thi nấu ăn. Đây là một sân chơi bổ ích nhằm động viên CNVC,LĐ Tích cực lao động sáng tạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, bình đẳng tiến bộ, góp phần khẳng định vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH Đất nước và hội nhập quốc tế.