BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC THAO GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY 30/04 VÀ 1/5

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chào mừng 46 năm giải phóng miền Nam, và 135 năm ngày quốc tế lao động 01/05/1886-01/05/2021 và chào mừng Ea Kar lên thị xã. Trường MN Bông Sen tổ chức thao giảng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền ngày lễ trọng đại của đất nước và truyền thống dân tộc cho các cháu học sinh thông qua tiết dạy. Tổng số tiết đăng ký: là 3 tiết dạy. Kết quả: 2 tiết được chuyên môn và nhà trường đánh giá cao.