Tập huấn: Nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho CBQL- GVMN

Lượt xem:

Đọc bài viết

.Ngày 22/11/2021. Tại điểm cầu MN Bông Sen tổ chức tập huấn chuyên đề: Nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho CBQL- GVMN. Năm học 2021- 2022. Do SGD Đak Lak tổ chức. Đây là chuyên đề rất quan trọng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo. đặc biệt là giáo viên Mầm Non. Khi mà công việc của giáo viên mầm non vô cùng vất vả, áp lực công việc ngày càng nhiều. sẽ không tránh khỏi những bức xúc khó khăn trong khi làm việc. Chính vì vậy chuyên đề: giáo dục đạo đức cho đội ngũ CBQL VÀ GVMN là vô cùng quan trọng. Đợt tập huấn chuyên đề này diễn ra trong 1 ngày. Tham gia buổi tập huần có CBQL của nhà trường, TTCM và giáo viên cốt cán có mặt đầy đủ, với tinh thần học tập nghiêm túc.

                                CBQL và giáo viên trong trường tham gia buổi tập huấn

                        Cô: Đặng Quyên- truyền đạt nội dung chuyên đề